9 galleries in Mainz art - info.com

home cities Germany

Altstadt Galerie Lehnert
Germany D - 55124 Mainz , Kapellenstr. 24
phone: +49 61 31 / 22 57 36 , fax: 23 07 73
**

ARTS & CRAFTS Gary Dorman
Germany D - 55124 Mainz , Budenheimer Str. 32
phone: +49 61 31 / 4 45 58 , e-mail: email@artscrafts.de
*

Atelier Neun
Germany D - 55116 Mainz , Heidelbergerfaßgasse 18
phone: +49 61 31 / 23 26 42
**

galerie erik bausmann
Germany D - 55122 Mainz , Kerschensteinerstr. 13
phone: +49 61 31 / 23 68 31 , fax: 23 02 89
*

Galerie forum GmbH
Germany D - 55116 Mainz , Dagobertstr. 4
phone: +49 61 31 / 99 92 47 , fax: 99 92 44
*

Galerie Dorothea van der Koelen
Germany D - 55128 Mainz , Hinter der Kapelle 54
phone: +49 61 31 / 3 46 64 , fax: 36 90 76
**

Mainzer Kunst Rolf K. Weber
Germany D - 55116 Mainz , Weihergarten 11
phone: +49 61 31 / 9 72 08 40 , fax: 9 72 08 41
*

Galerie Ostendorff
Germany D - 55116 Mainz , Augustinerstr. 43
phone: +49 6131 / 22 46 93 , fax: 23 60 77
**

Galerie Roman Schmelter
Germany D - 55129 Mainz , Heuerstr. 6
phone: +49 61 31 / 2 13 27 54
*

cities in Germany countries 28.09.2016 home